Welkom

Welkom op onze website
Basisschool het Avontuur is een katholieke basisschool voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Passend bij wat de hedendaagse maatschappij vraagt. Hedendaags in het onderwijsaanbod, de inrichting van het onderwijsproces en de pedagogische visie van waaruit gewerkt wordt.
We gaan samen met het kind het avontuur aan van groei en persoonlijke ontwikkeling , ondersteunend, uitdagend en in nauwe samenwerking met de ouders, onze partners.
Kennismaken