Informatieboekje

2019-2020

In dit informatieboekje treft u in aanvulling op de Schoolgids vooral wetenswaardigheden over de dagelijkse gang van zaken aan.

 
Voorwoord   1
1.      Waar staan we voor?  4
2.      Schoolorganisatie   4
3. Samenstelling van het personeel 6
4.      Lestijden   7
5.      Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020  7
6.           Overblijven   7
Beleid INNOVO   7
7.      Schoolregels  8
8.      Methodes  9
9.      MR en oudervereniging  10
MR   10
Oudervereniging  10
10.         Leerlingvolgsysteem    10
11.         Passend onderwijs  11
12.         Informatievoorziening gescheiden ouders  11
13.         Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg  12
14.         Vensters PO en Scholen op de kaart  13
Scholen op de kaart  13
15.         Privacybeleid   14
16.         Autoriteit Persoonsgegevens  14
17.         Verwachtingen   15
Wat u van ons mag verwachten   15
Wat we van ouders verwachten   15
18.         Praktische zaken   16
Aanmelden/ kennismaken   16
Bewegingsonderwijs  16
Excursies  16
Gevonden voorwerpen   17
Gezonde school 17
Hoofdluis  17
Huiswerk  18
Inlooptijd   18
Kinderboekenweek                                                                                                                                                         18
Mobiele telefoons  18
Rookverbod   19
Schoolbenodigdheden   19
Schoolfotograaf  19
Schoolkalender  19
Schooluitstapje   19
Schoolkamp   19
Sponsoring  20
Verjaardag vieren   20


 
Kennismaken