Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?
 
De oudervereniging (O.V.) is een vereniging waar de ouders lid van kunnen worden. De leden betalen een jaarlijkse contributie per kind van € 26,00 (schooljaar 2020-2021). De O.V. organiseert jaarlijks activiteiten om inkomsten te genereren. Alle inkomsten worden gebruikt om activiteiten of aanvullende voorzieningen voor de leerlingen te bekostigen. Zie verder het informatieboekje. 
Doel van de oudervereniging is het ondersteunen en begeleiden van activiteiten ten behoeve van de kinderen om in samenwerking met het team een prettig schoolklimaat te creëren.
De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:
• De contacten tussen ouders en team bevorderen.
• Het meewerken van ouders op school bevorderen.
• De contributie van de leden beheren.
• De ouders vertegenwoordigen bij het team en andere instanties (bijvoorbeeld gemeente).
• Deelnemen aan de organisatie van allerlei activiteiten op school.


Ouderbijdrage

School vraagt geen (vrijwillige) ouderbijdrage. Als school zijn wij verplicht, indien wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen, een schriftelijke overeenkomst met de ouders af te sluiten. Wij vragen wel een bijdrage in de kosten voor het jaarlijkse schoolkamp van groep 7/8 (het te betalen bedrag wordt in de loop van het jaar vastgesteld).
 

Kennismaken