Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?
 
De oudervereniging is een vereniging waar alle ouders lid van zijn.
Doel van de oudervereniging is het ondersteunen en begeleiden van activiteiten ten behoeve van de kinderen om in samenwerking met het team een prettig schoolklimaat te creëren.
De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:
• De contacten tussen ouders en team bevorderen.
• Het meewerken van ouders op school bevorderen.
• De ouderbijdrage beheren.
• De ouders vertegenwoordigen bij het team en andere instanties (bijvoorbeeld gemeente).
• Deelnemen aan de organisatie van allerlei activiteiten op school.


Ouderbijdrage

Als school zijn we verplicht, indien we een vrijwillige ouderbijdrage vragen, een schriftelijke overeenkomst met de ouders af te sluiten. In de Schoolgids vindt u het bedrag dat jaarlijks door de oudervereniging/ medezeggenschapsraad wordt vastgesteld. Daarnaast vragen wij een aparte bijdrage voor het schoolkamp voor groep 8 (het te betalen bedrag wordt in de loop van het jaar vastgesteld).
 

Kennismaken