Leerlingenraad

Leerlingen denken mee

We betrekken de leerlingen in schoolse zaken via de leerlingenraad

Hoe werkt het?

Onze leerlingenraad bestaat uit  zes leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (twee per groep). Vier keer per jaar vergaderen ze samen met de directeur.
De leerlingenraad komt met ideeën die de school nog leuker maken, bespreekt vragen van de leerlingen met de directeur en helpt mee oplossingen aan te dragen voor mogelijke problemen.
Door de leerlingen bij de dagelijkse gang van zaken in school te betrekken, krijgen we zicht op wat onder de leerlingen leeft en ontwikkelen we verantwoordelijkheidsgevoel. De bevindingen worden via de nieuwsbrief met de ouders gedeeld.
Daarnaast  bevorderen we op deze manier actief burgerschap. De leerlingen leren over zaken die hun raken na te denken en in overleg met leeftijdgenoten en volwassenen te kijken wat er beter of anders kan.

 
Kennismaken