Ouderpanel

Betrokkenheid bij het schoolgebeuren vinden we erg belangrijk. In het ouderpanel praten ouders mee over schoolse zaken in de brede zin van het woord.
Het ouderpanel bestaat uit 10 tot 12 ouders (3 à 4 per cluster); de samenstelling wisselt jaarlijks.
Dit schooljaar draagt het ouderpanel bouwstenen aan voor het schoolplan 2019-2023 tijdens 3 tot 4 bijeenkomsten in de periode november 2018- mei 2019.
Kennismaken