Wie zijn wij?

Fijn dat u onze website bezoekt.

BS Het Avontuur verzorgt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

 
Wij bereiden kinderen met ons unitonderwijs voor op een toekomst in een sterk veranderende wereld.
Het gaat daarbij om classificatie (het aanleren van vaardigheden en kennis), socialisatie (leren hoe je met anderen omgaat in onze maatschappij) en persoonlijke vorming (je eigen talenten ontwikkelen op een manier die bij je past).

Een kind is van nature nieuwsgierig. Het wil leren. Dat gebeurt bij de jonge kinderen vooral door te spelen. Tijdens het spel leert het letterlijk spelenderwijs. Naarmate het kind ouder wordt, gebeurt het steeds doelbewuster: ik wil dit graag kunnen omdat ik er iets aan heb of er iets door kan. En ik "moet" ook dingen leren omdat dat blijkbaar zo hoort.
Bij dit alles speelt de leerkracht een cruciale rol. Hij (het is overigens meestal een zij)  laat kinderen met nieuwe dingen in aanraking komen, legt uit, laat zien en stimuleert het kind het zelf te (leren) doen.
Er is een veilige, prettige omgeving nodig om je te kunnen ontwikkelen, om jezelf te kunnen zijn en open te staan voor nieuwe dingen. Wij bieden deze omgeving.
Onderwijs is geen "ding van school". Samen met de ouders doen we wat goed is voor het kind. Dat vereist wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en de juiste communicatie. 
We willen een betrouwbare partner zijn die vanuit een positieve kijk op de wereld samen met de ouders kinderen voorbereidt op een snel veranderende wereld. 

In school is ook peuterspeelzaal Ukkepuk gevestigd. In een goede samenwerking vindt een 'warme' overdracht plaats van de kinderen die vanuit Ukkepuk naar onze school komen. Daarnaast is er afstemming wat betreft activiteiten zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis etc.
 

  
Kennismaken