Kennismaken

Hoe komt ik meer te weten over "Het Avontuur"?
Beste ouders c.q. verzorgers,

We doen wat goed is voor het kind. Dat doen we samen met  de ouders. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Hoe we dat doen, willen we graag met u bespreken en in de praktijk laten zien. We maken daar graag tijd voor vrij. We nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een kennismakingsgesprek.
We plannen deze gesprekken onder schooltijd. U kunt dan ook de school "in bedrijf" zien.
U kunt per e-mail of telefonisch contact met onze directeur.

 U kunt hem bereiken via zijn e-mailadres jean.vdbooren@innovo.nl  of u kunt  bellen naar school: 046-4852338.
Hij is op maandag,  dinsdag en donderdag aanwezig in school. 
Kennismaken